Komemorativni srebrnjaci 200 koruna, od 1993. do 2008.

Promjer: 34 milimetara