Srebrnjak 1500 dinara Vukovarski kongres, 1980

Srebrnjak 1500 dinara Vukovarski kongres 1920-1980, Josip Broz Tito

U povodu obljetnice održavanja kongresa Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista), na kojem je partija promijenila ime u Komunistička partija Jugoslavije, izdan je srebrnjak 1500 dinara Vukovarski kongres. Istim je povodom izdan i srebrnjak nominala 500 i 1000 dinara koji zajedno sa srebrnjakom nominale 1500 dinara sačinjavaju prigodan numizmatički set.

Ukoliko posjedujete jedan od navedenih srebrnjaka ili pak cijeli set, a koji želite ponuditi na prodaju, odnosno, dati na otkup, kontaktirajte nas i naši će numizmatički stručnjaci putem interneta napraviti procjenu, te vam ponuditi najbolju cijenu otkupa.

Opis numizmatika srebrnjak 1500 dinara Vukovarski kongres

Zgrada vukovarskoga radničkog doma u kojem je održan kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije nalazi se na aversu (licu) kovanice srebrnjak 1500 dinara Vukovarski kongres. Desno od panorame Vukovara prominentno je postavljen grb socijalističke Jugoslavije, te je sitnim brojkama utisnuta godina izdanja (1980). Tekst “SFR JUGOSLAVIJA” ispisan je latinicom i ćirilicom kružno oko središnjeg motiva, a pri dnu je navedena nominala kovanice 1500 dinara. Naziv valute kovanice (dinar) navedena je na četiri jezika i dva pisma.

Portret Josipa Broza u lijevom poluprofilu stoji u središtu aversa. Kružno oko Brozove glave ispisan je tekst “60. GODINA II VUKOVARSKOG KONGRESA KPJ”, a pri dnu su navedene godine obljetnice “1920-1980”.

Kovanica je proizvedena u Zavodu za izdavanje novčanica i kovanog novca Narodne banke Jugoslavije u Beogradu. Autori dizajna su Dragiša Andrić i Dragomir Mileusnić.

Naklada:
16.000 komada (1500 dinara),
18.000 komada (500 i 1000 dinara svaka)

Promjer:
34 milimetara (1500 dinara),
30 milimetara (1000 dinara)
27 milimetara (500 dinara)

Obod: nazubljen

U nastavku dajemo podatke o kovanici nominale 1500 dinara:

Ukupna masa u gramima 22

Udio mase srebra: 0.925

Masa čistog srebra u uncama: 0.6542