gtag('config', 'UA-9988504-5');

Srebrnjak 200 kuna Crna roda, 1997.

Srebrnjak 200 kuna Crna roda 1997

Motivi hrvatske prirodne baštine nalaze se na kovanici srebrnjak 200 kuna Crna roda. Baranja je jedno od ključnih staništa crne rode, zbog čega u na aversu ovog srebrnjaka prikazani simbolički elementi baranjskoga parka prirode Kopački rit.

Ako posjedujete srebrnjak 200 kuna Crna roda, ali i bilo koji drugi hrvatski ili inozemni srebrnjak koji želite ponuditi za otkup, svakako nas kontaktirajte. Procjenu vrijednosti srebrne kovanice obavljaju naši vrhunski stručnjaci.

Opis numizmatika srebrnjak 200 kuna Crna roda

Park prirode Kopački rit simbolički je prikazan na aversu (licu) kovanice srebrnjak 200 kuna Crna roda. Polukružno pri dnu kovanice ispisan je tekst “Baranja 1997”, dok je u središtu navedena nominala srebrnjaka (200 kuna). Iznad nominale ispisan je naziv zemlje izdavateljice numizmatika “REPUBLIKA HRVATSKA”, te je utisnut hrvatski državni grb.

Tri rode prikazane su na reversu (naličju) kovanice. Polukružno uz donji rub reversa ispisan je tekst “CRNA RODA”. Iznad rode okrenute udesno ugravirani su inicijali autora dizajna srebrnjaka, akademskog kipara i medaljara Damira Mataušića.

Srebrnjak 200 kuna Crna roda iskovan je u kovnici Hrvatskog novčarskog zavoda u tisuću primjeraka.

Osim u srebru, kovanica s motivom crne rode i parka prirode Kopački rit u Baranji iskovana je i u zlatu.

Promjer: 40 milimetara

Naklada: 1000 komada

Ukupna masa u gramima 33.63

Udio mase srebra: 0.925

Masa čistog srebra u uncama: 1